Часовете са за всички, които вече са запознати с основните постановки на тялото, владеят самостоятелно стойка на ръце и могат да изпълняват базови движения на отделните уреди. Също така са подходящи за всеки с минимален опит в някой от гимнастическите спортове.
Тренировките за напреднали включват и разучаване на комбинации и съчетания на отделните уреди.