Единични посещения и членски карти

*Цената за едно посещение е равна на тренировка с продължителност 90 минути